Γιατί το Rainbow - Rainbow

Γιατί το Rainbow

 • Δωρεάν η εγγραφή σε όλα μας τα τμήματα
 • Προσιτές τιμές
 • Δωρεάν επιπλέον ώρες στις τάξεις των πτυχίων
 • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία
 • Έκπτωση με εφάπαξ εξόφληση των διδάκτρων
 • Ειδικές τιμές για πολυμελείς οικογένειες
 • Έκπτωση σε αδέλφια με ταυτόχρονη φοίτηση
 • Έκπτωση στην δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Έκπτωση σε όποιον φέρει και κάποιον φίλο του
 • Έκπτωση σε φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον, εγκεκριμένο από την αρμόδια επιτροπή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Αυστηρά ολιγομελή τμήματα
 • Πτυχιούχοι και έμπειροι καθηγητές
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Δωρεάν πρακτική εξάσκηση της γλώσσας σε Η/Υ για όλα τα επίπεδα
 • Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
 • Δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη
 • Τμήματα μελέτης με την βοήθεια των καθηγητών μας
 • Άρτια οργάνωση
 • Έμφαση στην επικοινωνία και στην ουσιαστική χρήση της γλώσσας

 • Τετράδιο για άμεση και καθημερινή ενημέρωση των γονέων
 • Σε περίπτωση απουσίας, άμεση ενημέρωση της ύλης του μαθήματος και των εργασιών για το σπίτι
 • Τμήματα ενηλίκων, με ειδικό πρόγραμμα που θα τους εξυπηρετεί με τις αυξημένες υποχρεώσεις τους
 • Επιλογή ατομικών μαθημάτων
 • Προετοιμασία της γλώσσας ως ειδικό μάθημα για τις πανελλήνιες εξετάσεις
 • Τακτική ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς
 • Θερινά μαθήματα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 ξεκινήσει! Δωρεάν το κόστος εγγραφής

Ώρες λειτουργίας
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00-13.00 & 17.00-20.00

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ

Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
μέσω email συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Κλεισθένους 200, Γέρακας Αττικής, ΤΚ 15344  
  210 66 54 450  
  info@rainbowcenter.gr

captcha